Posts

Kẻ tiên phong một cách bất đắc dĩ

Android with skin? Hell no!

Bạn đã thực sự hiểu về lập trình “hướng đối tượng”?

Thiết kế người nhặt rác trong môi trường doanh nghiệp

Một số paradigm đáng học ngoài OOP

Tại sao chơi game trên máy ảo lại chậm?

Cách code C thực sự hoạt động trên CPU

Học lập trình “cơ sở”, để cho vui

SEAMLESS, kiến trúc để vượt qua giới hạn

Khi người ta không còn chọn xe chỉ để lái