architecture

OOP chính thống giáo

Bạn đã thực sự hiểu về lập trình "hướng đối tượng"?

Lập trình hướng nhặt rác

Thiết kế người nhặt rác trong môi trường doanh nghiệp

Phát triển song song

Đừng miss deadline vì chờ đợi!

Đào thoát khỏi IDE

Làm IDE ngay cả khi bạn không phải là kỹ sư của Microsoft?